| Česká divočina

Zpráva o stavu

Komponentu typu civicrm_contact nelze zobrazit
27Oct

Magická stezka kanadským pralesem West Coast Trail aneb týden v divočině

Dřív životní zkouška pro námořníky, dnes jedna z nejkrásnějších stezek na světě
Alt

Datlík tříprstý

Druh: Ptáci
Odborný název: Picoides tridactylus
Alt

Tetřev hlušec

Druh: PtáciHrabaví
Odborný název: Tetrao urogallus
11Mar

NP Šumava: tajemstvím opředená Zelená hora

Osadu Zelenohorská Huť pohltil po odsunu sudetských Němců v době komunistického režimu vojenský újezd Dobrá Voda. Z desítek stavení a sklářské huti jsou dnes vidět jen základy a hromady kamenů, zbytky starých cest a ovocné stromy ze zahrad (podrobnosti o zaniklé osadě najdete i v krátkém videu). Louky si díky pozůstatkům osady zachovávají tajemnou atmosféru.
11Mar

NP Šumava: malebné okolí Poleckého potoka


Polecký potok a jeho okolí je poměrně neznámou lokalitou. Skrývá tajemnou horskou bystřinu se smíšenými bukovými lesy, s podmáčenými smrčinami a rašeliništi.

11Mar

NP Šumava: okolí hory Kamenná

Samotný vrchol, jeho nejbližší okolí a navazující jižní hřeben hory Kamenná byl dosud chráněný jako přírodní zóna. Správa NP Šumava tu ale tuto nejpřísnější ochranu ruší!
10Dec

Pražský "divočinový" speciál! Do Brd za mladou divočinou

Ano, chodí sem kde kdo, na houby, na cyklovýlet, ale málokdo ví, že právě tady, v bývalém vojenském újezdu, se rodí divočina. Jak to? Prostě tu na ní zbylo dost místa. I když se nejedná o vyhlášenou a oficiálně chráněnou divočinu a její existence závisí jen na dobré vůli a dohodě mezi majitelem (státem), lesními správci a ochránci přírody, na její kráse a vzácnosti jí to neubírá.

Divočina vedle tankodromu
28Oct

Pražský "divočinový" speciál! Výlet do Kunratického lesa a Údolí Kunratického potoka


Je potěšující, že i v hlavním městě se dá vyjít do lesa, který připomíná víc divočinu než park. Je to možné díky tomu, že se město Praha zavázalo spravovat své lesy dle mezinárodního ekologického certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), jehož je držitelem a který předpokládá péči o les v maximálním souladu s přírodou. K takovým přírodně spravovaným oblastem patří i přírodní památka Údolí Kunratického potoka v Kunraticko-Michelském lese.

Za divokými místy i v Praze