Jeřáb popelavý | Česká divočina
Grus grus


V České republice se začal jeřáb popelavý objevovat až od 80. let 20. století, kdy tu začal také hnízdit. Jeřába popelavého poznáme podle nezaměnitelného troubení. Slyšet ho můžeme především na Českolipsku a Jičínsku. Spatří ho však jen ti šťastní, tento velký pták je plachý a opatrný.

Jeřáb popelavý

 • Je jedním z našich největších ptáků. Dosahuje hmotnosti až 7 kilogramů, na výšku měří až 140 cm a jeho rozpětí křídel se blíží 2,5 metru.
 • Žije na rozlehlejších mokřadech a rašeliništích, zamokřených bažinatých loukách nebo ve světlých lužních lesích.
 • Rád si smlsne na zelených částech rostlin, plodech a semenech. Živí se také hmyzem, měkkýši, červy a drobnými obratlovci, včetně obojživelníků, plazů, hlodavců a vajec i mláďat ptáků.
 • Do teplých krajin odlétá během září a vracejí se koncem února a v březnu.
 • Je kriticky ohrožený a zákonem zvláště chráněný druh

Jeřábí rodinka

 • Při toku hlasitě troubí a předvádí charakteristický tanec. Do široka rozpřahuje křídla, vyskakuje do vzduchu a hluboce se uklání. Někdy podupává nohama, zvedá ze země peří, kamínky nebo trsy trávy a vyhazuje je do vzduchu.  Samec se samicí tvoří pevný pár na celý život.
 • Samice snáší v dubnu až květnu obvykle 2 světle béžová, olivově a hnědě skvrnitá vejce, o která se starají střídavě oba rodiče 28–31 dnů.
 • Mimo období rozmnožování se jeřábi spojují do velkých hejn, která často tvoří i více než 400 ptáků.

Jeřáb popelavý nás fascinuje napříč časem i prostorem (zdroj)

 • řecké mytologii byl symbolem bdělosti a opatrnosti, a byl považován za "ptáka štěstí".
 • V Číně symbolizoval dlouhý život, moudrost, věk a vztah mezi otcem a synem.
 • V Japonsku je jeřáb je symbolem štěstí a dlouhověkosti.
 • V heraldice je jeřáb symbolem péče a ostražitosti.
 • V poezii je jeřáb symbolem něčeho "vznešeného" v přírodě.

Komentáře

Přidejte komentář