Jelen evropský | Česká divočina
Cervus elaphus

Jelen evropský obývá rozsáhlé území zahrnující velkou část Evropy, Asie i Severní Ameriky. U nás na něj narazíte po celé republice. V minulosti byli jeleni téměř vyhubeni, zatímco dnes se jim daří.

Zajímavost

Věděli jste, že existuje i bílý jelen? Vidět ho můžete například v oboře Žehušice poblíž Kutné Hory. Patří ke kavkazským a severoíránským jelenům. K nám se dostali počátkem 18. století, kdy je věnoval ruský car Petr I. císaři Karlu VI. Další stáda bílých jelenů žijí v oborách v Německu, Dánsku a Rakousku.

Poslechněte si jelena v říji

Jelen, král lesa

 • Jeleni se dožívají 12 let a můžou vážit až 240 kg. Se svým vzrůstem až 150 cm v kohoutku patří mezi největší sudokopytníky našich lesů.
 • Podle stáří a společenského postavení mají jeleni vzrostlé parohy, které měří na délku i 120 cm. Paroží je zakončeno tzv. korunou. Parohy můžou vážit až 8 kg.
 • Starší jeleni jsou samotáři. Mladí samci tvoří stáda, která vede ten nejmladší. Mimo období říje vytvářejí jeleni a laně oddělená stáda. Samice žijí ve skupinách, které mohou čítat 50 jedinců. Na pastvu vycházejí za soumraku.
 • Laň je březí 33 až 34 týdnů a v květnu nebo červnu porodí obvykle jednoho koloucha.
 • období říje, což je září a říjen, spolu jeleni zápasí o samice (laně). Dospělý jelen troubí, čímž vyzývá k boji ostatní samce. Zápasí-li však mimo říji, bude podle pověry do dvaceti čtyř hodin pršet.
 • Od února do dubna jeleni shazují paroží a nové se vytváří zhruba 100 dní. První parohy začínají jelenům růst v druhém roce života. Při růstu je nové paroží pokryté tenkou vrstvou kůže, tzv. lýčím, které paroh vyživuje.

Jelen v mytologii a náboženství

 • Jelen dvanácterák byl symbolickým zvířetem mezopotámského boha Enkiho, ochránce civilizace a kultury.
 • Pro Skythy měl jelen velký význam, byl pokládán za průvodce mrtvých, který ukazuje duši cestu na Onen svět.
 • Objevuje se i v mýtech severoamerických indiánů. V místech, kde se jeho kopyta dotknou země, vytryskne voda nebo vyraší tráva.
 • Jelen má symbolický význam i v křesťanství. Jelen či laň hledající napajedlo jsou symbolem lidské duše, toužící po Bohu.

Zdroj: wikipedia.org

Alt

Svatý Hubert s jelenem na iluminaci z 15. stol.

Jelen, milovník přírody?

 • Jeleni mají nejraději listnaté a smíšené lesy s otevřenými plochami, jako jsou paseky a louky. Původně žili jeleni zřejmě v lužních lesích okolo řek, ale dnes stoupají i do horských lesů.
 • Rádi si smlsnou na trávě, vřesu, listí a lesních plodech. Díky vyvinutým stoličkám jsou schopní rozdrtit i větvičky či stromovou kůru.
 • V současné době dochází k přemožení nejen jelenů, ale obecně tzv. vysoké zvěře. Okusem mladých stromků páchá nesmírné škody na divočině, která závisí na přirozené obnově lesa.
 • Na jedné straně je vysoká zvěř vykrmovaná přes zimu, dokonce s příměsí antibiotik, na druhé straně tu chybí jejich přirození nepřátelé. Těmi byli dříve vlk a pro mláďata rys. Podporou návratu šelem do naší krajiny podporujeme také divočinu!

Komentáře

Přidejte komentář