| Page 50 | Česká divočina

Zpráva o stavu

Komponentu typu civicrm_contact nelze zobrazit

Komponentu typu civicrm_contact nelze zobrazit

Alt

Jelen evropský

Druh: Spárkatá zvěr, Sudokopytníci
Odborný název: Cervus elaphus
18May

Přírodní rezervace Smutný žleb

Vznikla v roce 2000 a nedaleko ní je další unikát, lesní pěnovcové prameniště. A proč vlastně žleb šplhající se z nadmořské výšky 385 metrů do více než stometrového převýšení nese přízvisko „smutný“? Možná pro svá hluboce zařezaná koryta potoků a strmé svahy, jež i při dopadu bohatého množství slunečních paprsků působí poněkud tísnivým dojmem. Nejen geology jistě zaujmou i nízké pískovcové skalní lavice v horní části kopce.

13May

NP Podyjí: Jít si vlastní cestou jako kaňon řeky Dyje

Pokud berete moudra s nadhledem, doporučujeme vystoupat k Sealsfieldovu kameni. Málokoho nechá chladným překrásný výhled do údolí obklopeného hustými lesy a skalnatými srázy. Nestyďte se a zamáčkněte slzu, nebudete první. Po cestě na vyhlídku můžete narazit i na rozsáhlá kamenná moře, které lákají ke hře na kamzíka.

*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou

Pokud byste řekli, že suťový les je ten s těmi malými kamínky i velkými balvany, o které co vteřinu zakopáváte, daleko od pravdy byste nebyli. Jen abyste ale v tu chvíli byli daleko od odborníka, který by na vás leda nasupeně koukal. Suťové lesy ale nabízí víc než jen kameny. Pojďme se na ně podívat o něco podrobněji.

Kde je najdeme?