| Page 47 | Česká divočina

Zpráva o stavu

Komponentu typu civicrm_contact nelze zobrazit
27Jun

Putování nejhlubším kaňonem Šumavy

Divoká horská řeka Křemelná dokázala za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy. Pramení na jihozápadním svahu hory Jedlová. Člověk tuto řeku nikdy nereguloval. Díky tomu si dodnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Kromě vydry říční zde můžeme pozorovat skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.