CHKO Český les: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy | Česká divočina
4 hodiny 30 min
Náročnost: Střední

Jedinečné lesy ve vrcholových partiích Českého lesa lákají nejednoho milovníka divoké přírody. Stromy jsou zde ponechané přirozenému koloběhu. Narazíme jak na mladičké semenáčky, tak na statné jedle, mohutné staré buky, ale i na trouchnivějící větve a kmeny, které dávají živiny nové generaci lesa. Díky tomu se na tomto ostrůvku české divočiny daří i vzácným rostlinám a živočichům. Pojďte potichoučku s námi, snad některé z nich spatříme. Abychom jim zajistili bezpečný domov, prosíme, obdivujte je s nohama pevně na značené turistické stezce.

Alt
Ani čolkovi se zde nežije špatně
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
NPR Čerchovské hvozdy se nalézá na svazích vrcholů Čerchov (1042 m. n. m), Malý Čerchov (988 m. n. m) a Sedlová jedlina (927 m. n. m).
S ohledem na rozlohu 327 ha je nejrozsáhlejším chráněným územím Českého lesa.

Rezervace leží v bývalém hraničním pásmu, což spolu s omezením těžby dřeva přispělo k minimálnímu narušení zdejšího ekosystému horských a podhorských smíšených bukových lesů. Na kamenitých svazích se daří tzv. suťovým lesům, které prorůstají i javory, jilmy, jasany nebo lípy. K nebi se tyčí také statné exempláře jedle bělokoré. A věděli jste, že zde roste poslední původní exemplář tisu červeného v Českém lese?

V podrostu najdeme plavuň pučivou, kapraď rozloženou nebo vzácně bažanku vytrvalou. Především v květnatých bukových lesech se daří vzácnému lýkovci jedovatému, který nás potěší krásnými fialovými květy. V okolí pramenišť kvete devětsil bílý nebo mokrýš vstřícnolistý. Na území bylo také nalezeno víc jak 153 druhů lišejníků.
 

Staré listnaté stromy vyhledává ke hnízdění například holub doupňák, lejsek malý nebo sluka lesní. V již vydlabaných dutinách hledají úkryt sovy jako puštík obecný, tu a tam i kulíšek nejmenší nebo sýc rousný. Avšak opravdovou vzácností rezervace je jeřábek lesní a tetřev hlušec, kterého sem ochránci vypouští od roku 1998 v rámci záchranného programu. Tomuto legendárnímu pralesnímu ptákovi se dobře daří v lesích ponechaných samovolnému vývoji s minimem rušivých vlivů člověka. Tetřev je označován jako takzvaný „deštníkový druh“. To znamená, že je ze všech druhů nejzranitelnější a tam, kde dokážeme ochránit tetřeva, přežijí i druhy ostatní.

Území NPR Čerchovské hvozdy je vhodným životním prostředím pro obojživelníky, jako jsou mloci skvrnití nebo čolci horští, kteří zde nachází mimo reprodukční období velké množství úkrytů v podobě odumírajících stromů a popadaného dřeva, které tu je ponecháno koloběhu přírody. Tlející dřevo je pro obojživelníky zároveň „hodovním stolem“.

Napříč rezervací prochází modrá turistická značka od rozcestníku Čerchov k rozcestníku Česká Studánka. Napojit se na ni můžete z obce Pec anebo po červené a žluté značce z obce Česká Kubice. Z vrcholu Čerchov můžete pokračovat dál po zelené značce do Přírodní rezervace Smrčí.

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou