Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy | Česká divočina
3 hodiny 45 min
Náročnost: Lehká

Nejspíš už jste slyšeli o samočisticí schopnosti vody. Chcete-li se podívat, v jakých podmínkách probíhá, jste v národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy naprosto správně. Tato místa plná ostrůvků, říčních náplav, funkčních i mrtvých bočních říčních ramen, tůní a mokřadů si svou romantikou nezadají s mnohými slavnými pralesy.

Alt
V lužních lesích se daří vodomilným mechorostům
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt

Na mnoha místech leží mechem a lišejníky porostlé pomalu tlející kmeny stromů. K jejich pádu často přispívá i hlodavec známý svým dlouhým plochým ocasem – bobr evropský.

Zdejší lužní lesní i nelesní ekosystémy jsou navíc přímo závislé na zachování přirozeného charakteru řeky a pravidelných záplav. Místní divoká říční příroda je chráněná od roku 1990 a rozkládá se na více než 71 hektarech. Vyniká bohatstvím rostlinných i živočišných druhů, které zahrnují vodní i pobřežní druhy.

Na rozdíl od Vrapače se podél Ramen řeky Moravy setkáváme hlavně s rostlinami měkkého luhu. Přímo v národní přírodní rezervaci, která je tvořena zejména rozvětvenými koryty Moravy, jež tvoří jakousi vnitrozemskou říční deltu, můžeme narazit hlavně na porosty rákosin. Postupujeme-li od koryta dále do lesů, nacházíme typicky různé druhy vrb. Prostupováním hlouběji do zamokřeného pralesa narážíme stále více na topoly a jilmy, přibývá i habrů a dubů.

Možná nečekaně přímo v tekoucí vodě nebo na jejím postupném přechodu v břeh roste málo známý, ale pro místní území poměrně běžný mech, pramenička obecná. Pokud si ji budeNa rozdíl od Vrapače se podél Ramen řeky Moravy setkáváme hlavně s rostlinami měkkého luhu. Přímo v národní přírodní rezervaci, která je tvořena zejména rozvětvenými koryty Moravy, jež tvoří jakousi vnitrozemskou říční deltu, můžeme narazit hlavně na porosty rákosin. Postupujeme-li od koryta dále do lesů, nacházíme typicky různé druhy vrb. Prostupováním hlouběji do zamokřeného pralesa narážíme stále více na topoly a jilmy, přibývá i habrů a dubů.te chtít detailně prohlédnout, bez lupy se neobejdete. Ovšem pouhýma očima si můžete užít pohled na rostlinu, která, než se ji podařilo najít i v dalších středoevropských státech, byla donedávna považována ze český endemit. Je jí kruštík polabský. Na březích i ve slepých ramenech Moravy můžeme narazit i na až 120 centimetrů vysokou trávu ostřici Buekovu, někdy označovanou jako „banátská“.

Za indikátor opravdu čisté vody se často považuje rak říční. A protože na něj můžeme v ramenech Moravy už zase narazit, je zřejmé, že se čistota vody v řece zlepšila. Dalším typickým zástupcem bezobratlých živočichů v nížinném říčním prostředí je mlž velevrub malířský, jehož populace je v rezervaci bohatá. V řece najdeme také řadu rybích druhů: jelce, parmy, plotice, ale obzvláštní pozornost si zaslouží celorepublikově vzácná ouklejka pruhovaná, v těchto místech poměrně běžná. Také totiž vyžaduje čistou vodu, kterou tady naště stí má a užívá si ji hlavně poblíž hladiny.

Kuklík, pisík i ledňáček byli zmíněni už v popisu NPR Vrapač, v Ramenech Moravy ale můžeme navíc narazit na čápa černého, který je přes zvyšující se početnost v Česku stále řazen mezi silně ohrožené ptáky, nebo volavku popelavou, brodivého šedého elegána ptačí říše.

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy se vine po značné části Litovelského Pomoraví mezi Litovlí a Horkou nad Moravou. Na obou místech je vlaková zastávka a nedale

Za indikátor opravdu čisté vody se často považuje rak říční. A protože na něj můžeme v ramenech Moravy už zase narazit, je zřejmé, že se čistota vody v řece zlepšila. Dalším typickým zástupcem bezobratlých živočichů v nížinném říčním prostředí je mlž velevrub malířský, jehož populace je v rezervaci bohatá. V řece najdeme také řadu rybích druhů: jelce, parmy, plotice, ale obzvláštní pozornost si zaslouží celorepublikově vzácná ouklejka pruhovaná, v těchto místech poměrně běžná. Také totiž vyžaduje čistou vodu, kterou tady naště stí má a užívá si ji hlavně poblíž hladiny.

Kuklík, pisík i ledňáček byli zmíněni už v popisu NPR Vrapač, v Ramenech Moravy ale můžeme navíc narazit na čápa černého, který je přes zvyšující se početnost v Česku stále řazen mezi silně ohrožené ptáky, nebo volavku popelavou, brodivého šedého elegána ptačí říše.

ko nich vede červená turistická stezka, která mezi stanicemi měří necelých 15 kilometrů. Lákadlem Horky je rozhodně Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce a nedávno otevřené Ohniště zlaté spirály. Po prohlídce se můžete vydat na toulky lužním lesem k Litovli. Po cestě projdete nedaleko obce Hynkov, kde se můžete občerstvit. Po celou cestu si budete moct číst i informační tabule naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Ráj brouků, kteří hodují na tlejícím dřevě
Rozkládající se dřevo je bohaté na živiny a hoduje na něm desítka i chráněných druhů hmyzu a jiných organismů včetně hub nebo lišejníků.
Jarní záplavy v lužním lese
Meandrující řeka je mimo jiné velmi důležitým rezervoárem vody pro široké okolí. Chrání nás během záplav.