Národní přírodní rezervace SOOS | Česká divočina
1 hodina 30 min
Náročnost: Lehká

Prazvláštní měsíční krajina národní přírodní rezervace SOOS s bahenními sopkami a minerálními prameny nedaleko Františkových Lázní nemá ve střední Evropě obdoby. Vydejte se s námi prozkoumat 221 hektarů velkou rezervaci po 1,2 kilometru dlouhé haťové naučné stezce. Díky ní jsou nejvzácnější části rezervace chráněny před sešlapáním. Pohled, který vás na některých místech čeká, jako by vás vracel o tisíce let do minulosti.

Alt
Masožravá rosnatka okrouhlolistá se může dožít až 50 let
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Národní přírodní rezervace SOOS byla vyhlášena v roce 1964.
V minulosti se zde těžil kaolin na výrobu porcelánu, dobývaly se rašelinové borky na topení a získávala se cenná minerální slatina pro lázně a koupelová sůl z minerálních pramenů. Současně se vznikem rezervace ustaly všechny práce a postižené plochy pomalu získávají svůj původní charakter. Oblast spadá do tzv. chebské pánve, která je seizmicky aktivní. Mohou za to pohyby zemské kůry. Zemětřesení prvního až druhého stupně Richterovy škály vypuknou na Chebsku několikrát denně, ovšem zaznamenají je jenom citlivé přístroje. Silnější otřesy nastávají jednou za 3 až 5 let.
Kromě rašelinišť a slatinišť je NPR SOOS jedinečná díky ložiskům křemeliny, jež jsou evropským unikátem. Jedná se o tzv. křemelinové štíty, tedy nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Najdeme zde až dvě stě vývěrů minerálních vod a plynného oxidu uhličitého. Velmi výrazně chutná například Císařský pramen. Milovníci minerálů zde mohou objevit malý poklad. Najdou zde například pyrit, vivianit, limonit, palliardit nebo minerály vzniklé odpařováním vody, jako je síran sodný, uhličitan sodný, síran vápenatý a chlorid sodný. V místech křemeliny vystavené vzdušné oxidaci se vyskytuje také síran železnatý, respektive síran železitý. Zvláště v době sucha tyto minerály vytvářejí rozsáhlé bílé výkvěty solí.
Díky rozličným biotopům a jejich vzájemnému prolínání najdeme na území NPR SOOS řadu jedinečných druhů rostlin i živočichů. V rašelinných jezírkách rostou kriticky ohrožené masožravé rostliny bublinatka bledožlutá a bublinatka prostřední, které používají k lovení vodních živočichů lapací měchýřky, nebo rosnatka okrouhlolistá, jež se může dožít až 50 let. Najdeme zde také kriticky ohrožený hadí mord maloúborný, který kvete i přes svůj hrůzostrašný název nádhernými žlutými květy, nebo nenápadnou hrotnosemenku bílou. Objeven zde byl i docela nový druh řasy v České republice Percursaria percursa. Ze vzácných druhů hub se zde daří klouzku žlutému nebo oušku citrónovému.
V NPR SOOS žijí mimořádně hodnotné druhy živočichů, zejména bezobratlých, obojživelníků a ptáků. Pohledem můžete obdivovat třepotající se motýly bělopásky topolové, otakárky ovocné nebo fenyklové, modrásky stříbroskvrnné nebo perleťovce kopřivové. Ze vzácných opeřenců zde žije kriticky ohrožený vodouš rudonohý, chřástal vodní nebo kropenatý. Především ráno a v podvečer můžete zaslechnout typické mekavé zvuky samců bekasiny otavní. Z obojživelníků tu najdeme vzácnou ropuchu krátkonohou, skokana zeleného nebo čolka horského.
Rezervace SOOS leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Přístupná je haťovou naučnou stezkou s informačními tabulemi, které přibližují zajímavosti rezervace. Na začátku stezky můžete navštívit také Muzeum SOOS.
 
Za fotografie děkujeme Zdeňku Patzeltovi.
 

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Rašeliniště jako místo pro život. I ten náš
to ohrožených organismů, který se v Evropě vyskytuje vzácně, tak zmizí i zásobárna vody pro období sucha.