Chřiby: po Spáčilově naučné stezce k přírodní památce Budačina a přírodní rezervaci Záskalí | Česká divočina
5 hodin

Pojďte s námi po špičkách nahlédnout do ostrůvků české divočiny. Třináct kilometrů dlouhá Spáčilova naučná stezka vás provede kolem dvou vzácných oblastí Chřibů: přírodní památky Budačina a přírodní rezervace Záskalí. Obdivovat kouzlo těchto míst můžete právě z naučné stezky s pěti přírodními i historickými zastaveními. Není třeba stezku opouštět, díky tomu pomůžete zachovat křehký a vzácný život, který bují a klokotá v jejím okolí.

Alt
Tajuplný milovník žížal: jezevec lesní
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Historicko-přírodovědná stezka se vine severozápadní kroměřížskou částí Chřibů.
Vede z Kostelan do Bunče a byla zbudovaná v roce 1984 na počest rodáka, spisovatele, historika a místního patriota Jindřicha Spáčila. Po modré turistické značce vás zavede na Tabarky, mohylové slovanské pohřebiště z 9. století. Souběžně s modrou značkou budete pokračovat do Kudlovické doliny k pověstmi opředenému skalnímu útvaru Budačina, který je součástí stejnojmenné přírodní památky. Právě kvůli skalním útvarům, jejichž počátek sahá až do čtvrtohor, byla památka v roce 1966 vyhlášena. O dva kilometry dál narazíte na přírodní rezervaci Záskalí, která tvoří vrcholovou skalnatou partii Chřibů a jižní svah Kameňák (451 m n. m.).
Zatímco na Budačině procházíte lesem, který prorůstají především duby a habry – takovému typu lesa se říká dubohabřina, směrem k Záskalí se složení lesa nachyluje k bukovým porostům. Právě přirozené karpatské bukové lesy na skalnatém podloží jsou největší vzácností této oblasti, zatímco Budačina je ceněna především pro své pískovcové skalní útvary a pseudokrasovou jeskyni. Na pískovcových skalách se uchytila borovice lesní a místy byl vysazen smrk ztepilý a modřín opadavý.
Takzvané bylinné patro je v lesích Budačiny poměrně chudé, avšak v Záskalí na vás čeká pestrá paleta barev a vůní. Vedle dubových bučin zde narazíte na lipové javořiny s výskytem chráněného ohroženého druhu lesní orchideje kruštíku modrofialového. Tato bylina dorůstá do výšky až půl metru. Přírodní rezervace je také ideálním prostředím pro kapradiny. Daří se zde mohutnému kapradi samci, o něco menší papradce samičí a různým druhům ostřic. Vždy zjara les provoní konvalinka vonná se svými typickými bílými hlavičkami připomínajícími zvonečky. Trouchnivějící stromy obrůstá korálovec bukový.
Pro bukové lesy jsou typičtí motýli jako martináček bukový a různé druhy střevlíků. V obou oblastech hnízdí v dutinách starých stromů datel černý, žluva hajní nebo roztomilý lejsek malý, který se pohybuje převážně v korunách stromů a na zem sestupuje jen velmi zřídka. Nad lesy prolétají dravci, jako je káně lesní nebo jestřáb lesní. Žijí zde běžní savci, například jeleni, srnci, lišky nebo o něco záhadnější jezevci. Většina z nás se s tímto tajuplným zvířetem v životě nepotká. Jezevec lesní připomíná sympatického zavalitého méďu, „strýce“ nebo „kmotra“, jak se mu lidově říká. Tento čistotný rodinný typ je mistrem ve stavění rozsáhlých podzemních nor a vášnivým milovníkem žížal.
K přírodní památce Budačina i přírodní rezervaci Záskalí dojdete po Spáčilově naučné stezce. Díky ohleduplnosti turistů, kteří ze stezky nesestupí hlouběji do lesů, se tato místa můžou stát malými ostrůvky naší divočiny, nenarušeným a klidným. Spáčilova naučná stezka vychází z Kostelan a končí v Bunči. Odtud se můžete po turistických značkách vydat do obce Salaš nebo Roštín, odkud jezdí autobusy. Výlet lze také prodloužit o nahlédnutí do Přírodní památky Nazaret a Máchova dolina.
 

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Staré stromy jsou domovem i obživou nespočtu zvířat
Vzácní ptáci i různé druhy bezobratlých nachází ve starých a tlejících stromech domov a obživu.