Naučná stezka Údolím Bystřice | Česká divočina
4 hodiny
Náročnost: Střední

Údolí řeky Bystřice překvapí svou divokostí. Ze svahů porostlých lesy ční četné skalní výchozy a kolem hučící vody musíte často procházet jen po úzké lesní cestě. Naučná stezka představuje nejen přírodovědné hodnoty a zajímavosti divoké přírody kaňonu, ale i dějiny, které tudy prošly.

Alt
Můžeme zahlédnout čápa černého
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt

Snad nejznámější je rok 1758, který přinesl záchranu Olomouce z pruského obležení díky slavnému vítězství generála Laudona u Domašova.

Na stezce leží dvě chráněná území – Kamenné proudy u Domašova Hrubovodské sutě. Kamenné proudy vznikly díky mrazovému zvětrávání skalního podloží ve würmském období poslední doby ledové. Kamenný proud po celé délce úbočí Dvorského kopce je jedinečnou ukázkou vývoje od mrazového srubu až po jeho rozpad na jednotlivé balvany. Čtvrté zastavení stezky pak představuje Malý Rabštejn, skalní ostroh nad řekou, který je Mekkou horolezců z širokého okolí Olomouce. Do výšky čtyřiceti metrů nad řekou je vedeno čtyřiadvacet jištěných horolezeckých cest různého stupně obtížnosti.

Místní lesy od středověku patřily dvěma velkým vlastníkům: Lichtensteinům a Metropolitní kapitule v Olomouci. Ve velkém se tu začalo těžit až koncem 18. století. Na několika místech jsou ovšem natolik složité terénní podmínky, že umožnily přežití i starším neporušeným porostům. Například v zaříznutých svazích údolí Bystřice můžeme pozorovat přirozenou druhovou strukturu lesa podle takzvaných vegetačních stupňů. Najdeme tu stupeň bukový, dubobukový i jedlobukový, a to i s jejich přirozeným druhovým složením, do kterého patří buk lesní, javor klen, javor mléč, lípa srdčitá či jedle bělokorá. Vzhledem k suťovitému charakteru svahů jsou tyto lesy důležitým opatřením chránícím půdu.

Kromě dvanácti kamenných proudů chrání stejnojmenná přírodní památka i mrazové sruby. Při jarních toulkách tady určitě natrefíte na prvosenku vyšší, v létě na oměj pestrý. V minulosti bohužel část přirozené skladby dřevin (jedle, buky, javory) nahradila na části území umělá monokultura smrku. Přírodní rezervace Hrubovodské sutě je naproti tomu krásnou ukázkou tzv. suťových lesů. Svahy mohou mít sklon 30 i více stupňů a i díky tomu se tu zachoval pestrý smíšený les s významným výskytem jedle bělokoré a jilmu horského. Ze vzácných květin tady najdeme měsíčnici vytrvalou, kýchavici bílou Lobelovu nebo omamně vonící udatnu lesní.

Suťové lesy bývají poměrně chudé, ale jsou živočichové, kteří jsou na takové prostředí přímo vázaní, například některé chráněné druhy střevlíků či drabčíků. Z ptáků tu můžeme narazit na datla černého nebo čápa černého a najdeme tu i několik druhů savců, kteří však žijí skrytě. Jsou to jezevec lesní, kuna skalní, tchoř tmavý či lasice kolčava.

Naučná stezka Údolím Bystřice má celkem 11 zastavení a je dlouhá 13 kilometrů. Vede od nádraží v Domašově nad Bystřicí k nádraží v Hrubé Vodě, ale můžete se po ní klidně vydat i v opačném směru. Kopíruje modrou turistickou značku a souběžně s ní i železniční trať z Olomouce do Opavy. Výlet si lze prodloužit až na Svatý Kopeček nebo Mariánským údolím až do Olomouce. Doporučujeme vyrazit z Domašova, kam dojeďte vlakem – výhledy po cestě z Olomouce totiž rozhodně stojí za to.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Na staré tlející dřevo se vážou vzácné druhy brouků, stejně tak si zde hledají hnízdiště různí ptáci.