| Page 57 | Česká divočina

24Oct

Český les

CHKO Český les, která v sobě zahrnuje 25 maloplošných zvláště chráněných území, byla vyhlášena poměrně nedávno, v roce 2005. Posláním je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny. Nachází se tu také sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les.

24Oct

Jeseníky: Králický Sněžník

Na Kralickém Sněžníku, nápadné vrcholové kupoli vystupující až nad horní hranici lesa , byla v roce 1990 vyhlášena stejnojmenná přírodní rezervace. Rostou tu pravé smrkové horské pralesy, které to ve zdejších podmínkách nemají snadné.

24Oct

Moravskoslezské Beskydy: Smrk

Kdo však zdolá pekelné stoupání, dostane se do ojedinělé horské přírody Beskyd. Oblast stála v minulosti daleko od hospodářských aktivit člověka a dodnes jsou vybrané části lesa ponechány samovolnému vývoji. Potoky bez lávek tu mění svůj tok, vylévají se z koryta a při už tak náročném výstupu je potřeba je překračovat. Brody jsou široké místy i 2 m. Návštěva majestátní hory Smrk, kterou dělí od Lysé hory řeka Ostravice, nabídne hluboké zážitky a díky tomu, že se tu nezasahuje, možnost pozorovat přirozené přírodní procesy.
 
24Oct

Českomoravská vrchovina: Květnice

Na rozhraní Boskovické brázdy a Českomoravské vrchoviny leží Květnice. Ta už jen svým názvem říká, že o jedinečnost druhového bohatství teplomilných rostlin a na ně vázaných živočichů nebude nouze. Proto nejlepší čas, kdy sem vyrazit na výlet, je právě jaro či léto.

24Oct

Bělověžský prales

Jeho návštěva je jako vstup do chrámu divočiny. Rostou tu staleté stromy, které svou korunou zakrývají nebe, překračovat budete obrovské tlející a padlé kmeny nebo čisté říčky. Nejdůležitější a nejvzácnější chráněnou částí pralesa je Bělověžský národní park založený roku 1921, který je i nejstarším národním parkem v Polsku a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Ekologicky hodnotný je celý prales, jenž poskytuje domov přibližně dvaceti tisícům druhů živočichů.

24Oct

Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov

Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy. Kdysi tudy vedla důležitá obchodní trasa, dosud významnou dominantou krajiny a turisticky zajímavým cílem je zřícenina hradu Týřov ze 13. století.

24Oct

Oderské vrchy: vojenský újezd Libavá

Oderské vrchy jsou plné hlubokých zalesněných údolí s horskými bystřinami, potůčky, potoky a říčkami.
24Oct

Novohradské hory: Žofínský prales a prales Hojná voda

Procházka česko-rakouským pomezím tak často vede až neproniknutelnou mlazinou, labyrintem popadaných kmenů dávných velikánů, přes kluzké mechové kameny a nástrahami v podmáčených rašelinných smrčinách.

Polo Shirt With Floral Sleeves